עמוד:99

באיור 7 . 2 מופיע סרטוט של מעגל הניסוי לבדיקת אופיין . V-I שאלה 7 . 1 א . מהו סוג החיבור שבו מחוברים שני הטרנזיסטורים במעגל שבאיור ? 7 . 2 ב . הראו , באמצעות משוואה מתאימה , שמפלי המתח על הנגדים R 5 - ~ \ R 2 שווים בקירוב . ג . הניחו ששני הטרנזיסטורים שבאיור 7 . 2 זהים ושזרמי הבסיסים שלהם זניחים . מצאו משוואה לזרם הזורם בדיודת הלייזר , והראו כי זרם זה אינו תלוי בפרמטרים של הטרנזיסטורים המחוברים למעגל . ד . מצאו את זרם דיודת הלייזר במעגל המסורטט באיור . 7 . 2 אופיין הספק-זרם ( P- /) מאיור 7 . 3 רואים שעוצמת האור , או ההספק האורי , הנמדד ביחידות של mW המתקבל ' מדיודת לייזר תלוי לינארית בזרם הזורם בדיודה ( שעליו להיות גבוה מזרם הסף - זרם מזערי מסוים . ( כאשר הזרם נמוך מזרם הסף , נקודת הברך באופיינים שבאיור , 7 . 3 הדיודה פולטת מעט מאוד אור . פליטה זו של האור נקראת פליטת אור ספונטנית והיא מתאפיינת בכך שהאור אינו מונוכרומטי והוא זהה לאור הנפלט מדפ"א בעלת צבע דומה . אייר 7 . 2 מעגל בעל מקור זרם מיוצב למדידת אופיין V-I של דיודת לייזר

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר