עמוד:98

אופיין מתח-זרם ( אופיין ( V-1 אופיין מתח-זרם של דיודת הלייזר דומה לאופיין של דיודה רגילה . באיור 7 . 1 מסורטט אופיין V-1 של דיודת לייזר טיפוסית . גודלו של מפל המתח הקדמי , , VF של דיודת לייזר אופיינית הוא ¥ 1 . 2 בקירוב בעבור זרם קדמי של . 30 mA דיודת לייזר רגישה מאוד לזרם יתר , וכאשר זורם בה זרם מעל המותר היא ניזוקה באופן מידי . זרם יתר בדיודה עלול לנבוע מעליית הטמפרטורה בסביבה שהדיודה פועלת בה . השינוי בטמפרטורה מתבטא , בין השאר , בשינויים בגרף מתח-זרס של הדיודה ( המתח הקדמי על הדיודה משתנה עקב השינוי בטמפרטורה . ( כאשר משתמשים בשיטת ממתח לא-מיוצבת ( למשל כאשר מחברים נגד טורי לדיודה ומהנגד למקור מתח קבוע , ( השינוי בטמפרטורה גורס לשינוי נקודת העבודה של הדיודה . שינוי כזה מתבטא , בין השאר , בזרם מנוחה גבוה יותר , כלומר בזרם יתר . לכן נשתמש בניסוי במעגל שיש לו מקור זרם מיוצב . איור 7 . 1 אופיין מתח-זרם של דיודת לייזר

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר