עמוד:97

ניסוי 7 דיודת לייזר מבוא בניסוי זה נעמוד על תכונותיה העיקריות של דיודת לייזר . אזהרה : מסוכן להסתכל בקרן האור המתקבלת מדיודת הלייזר . יש להקפיד לא להשתמש בזמן הניסוי בהספק הגבוה , 1 mW-o וכן לדאוג לכך שקרן הלייזר תפגע רק במשטחים קולטי אור , כדוגמת דף נייר או קיר , ולא במשטחים המחזירים אור . מטרות הניסוי . 1 סרטוט אופיין זרם מתח של דיודת לייזר . . 2 מציאת זווית הקרינה מדיודת לייזר . . 3 סרטוט אופיין זרם הספק של דיודת לייזר . רקע עיוני דיודת לייזר מתאימה לשימוש בתקשורת סיבים אופטיים מהסיבות האלה י האור הנפלט ממנה הוא באורך גל יחיד וכל חזיתות הגלים מתלכדות ( אור מונוכרומטי וקוהרנטי . ( היא קטנה . עוצמת האור הנפלטת ממנה גדולה . שטח פליטת האור מצומצם . אפשר להשתמש בה בעבור תדרי אפנון גבוהים מאוד . מגוון הדיודות הקיים גדול ומאפשר להתאים את סוג הדיודה לאורך הגל הנדרש לסיב האופטי . האלומה הנפלטת היא בעלת פיזור קטן יחסית לאלומת אור הנפלטת ממקור אור אחר ; לכן אלומה זו יכולה לנוע למרחקים גדולים .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר