עמוד:94

. 3 חברו את Yx ו- 1 ' בהתאם לסרטוט שבאיור . 4 . 6 . 16 מדדו ורשמו את זמן העלייה , . 5 . / מדדו ורשמו את זמן הירידה , . 6 . t { מדדו ורשמו את זמן ההדלקה , . 7 . /„„ מדדו ורשמו את זמן הכיבוי , . 8 . / off החליפו את הדפ"א האדומה בדפ"א ירוקה ( או בדפ"א כחולה ) ובצעו שוב את הסעיפים . 9 . 7-4 החליפו את הדפ '' א הירוקה בדפ"א 1 R מסוג LD 271 ובצעו שוב את הסעיפים . 7-4 עיבוד התוצאות . 1 סרטטו טבלה ורשמו בה את זמני המיתוג שנמדדו בניסוי בעבור שלוש הדיודות . . 2 השוו בין התוצאות הנמדדות של t , t לאלו הנתונות בדפי הנתונים של הדיודות . חלק שלישי : מדידת זווית הקרינה של דפ"א ביצוע הניסוי . 1 חברו מקור זרם דוחף בעוצמה של 20 mA לדפ"א ( אפשר להשתמש במעגל המופיע באיור ! 6 . 14 יש להחליף את הנגד R % שבסרטוט בנגד מתאים . ( חברו את הדפ"א למעגל באמצעות מוליכים ארוכים . . 2 חברו פוטו-טרנזיסטור למעגל הזהה לזה שהשתמשתם בו למדידת אופיין הפליטה של הדפ"א , כמתואר באיור . 6 . 15 אינכם צריכים לחבר צינורית פלסטית לפוטוטרנזיסטור . . 3 הציבו את הדפ"א , רתומה לשולחן סובב הכולל מד זווית , מול הפוטו-דיודה , כמתואר באיור . 6 . 18 הציבו את שני הרכיבים כך שמרכז הדפ"א יימצא מול מרכז הפוטו-דיודה בזווית של . 4 . 0 ° קבעו את המרחק בין הדפ"א לפוטו-דיודה . 5 . 5 cmo הפעילו את ספק הכוח המחובר לשני המעגלים . . 6 מדדו את עוצמת הזרם הזורם בפוטו-טרנזיסטור ורשמו אותו . . 7 שנו את הזווית בין הפוטו-טרנזיסטור לדפ"א ל . 5 ° - מדדו את עוצמת הזרם הזורם בפוטו-טרנזיסטור ורשמו אותה .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר