עמוד:92

חלק שני : בדיקת זמני המיתוג של דפ"א מהירה מבוא במעגל העקרוני שמסורטט באיור 6 . 8 מתוארת שיטה לבדיקת זמני המיתוג בדפ"א . הדפ"א במעגל עוברת ממצב הולכה למצב קיטעון באמצעות מקור זרם הממותג בתדר של . 0 . 5 MHz מפל המתח על הנגד R תלוי לינארית בזרם הדפ"א ולכן אפשר להשתמש בו למדידת זמני המיתוג . מתח הנגד מחובר למבוא Y x של משקף התנודות . פוטו-דיודה ( מהירה מאוד ) קולטת את האור הנפלט מהדפ"א וממירה את האור הנקלט לזרם התלוי לינארית בעוצמת האור . זרם זה זורם בנגד , R ולכן המתח הנופל עליו תלוי לינארית בעוצמת האור הנפלטת מהדפ"א . מתח זח מחובר למבוא Y של משקף התנודות . השוואה בין צורות הגלים המתקבלות בשני מבואות המשקף , nrt < /} של משקף תנודות מהיר מאפשרת למדוד את זמני המיתוג . מעגל המדידה המאפשר למדוד את זמני המיתוג מתואר באיור . 6 . 16 מחולל גל מרובע בתדר 500 kHz ממתג את המהפך ( מסוג . ( 74 HC 04 מוצא המהפך מחובר כמעגל בקרה מקבילי . מפל המתח על הנגד i ? תלוי לינארית בזרם הדפ"א והוא מחובר למבוא Y של משקף התנודות . הפוטו-דיודה ( המהירה ) ממירה את האור הנופל עליה לזרם העובר בנגד R ומפל המתח על הנגד מחובר למבוא Y של משקף התנודות . א » ור 6 . 16 מדידת זמני המיתוג של דפ"א מהירה

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר