עמוד:90

מהפולט לאדמה בתחום שבין 2 kQ ל-ם ; 33 מצב זה מאפשר זרימת זרמים בתחום שבין , 30 mA ^ 0 . 5 mA בהתאמה . במעגל שבאיור , 6 . 15 הזרם בדפ"א גורם לדפ"א להאיר לתוך הצינורית האטומה . גלאי אופטי המורכב מפוטו-טרנזיסטור מחובר לקצה האחר של הצינורית והוא קולט את האור המגיע אליו ישירות מהדפ"א . הזרם בפוטו-טרנזיסטור לינארי לעוצמת האור הנקלט . מד הזרם הספרתי מודד את הזרם הזורם בפוטו-טרנזיסטור . הנגד R הוא בעל התנגדות נמוכה ונועד להגן על מד-הזרם ועל הגלאי במקרה של חיבור שגוי במעגל . במצב רגיל מפל המתח עליו זניח לעומת המתח של . 6 V במדידה של מקורות אור חזקים אפשר לבדוק את צורת הזרם באמצעות משקף תנודות , המתחבר לנקודת הבדיקה . TP 4 ביצוע הניסוי . 1 הרכיבו את מעגל מקור הזרם המופיע באיור . 2 . 6 . 13 תקעו את הדפ"א ואת הפוטו-טרנזיסטור בקופסה אטומה או שבשני קצות צינור אטום ; עליהם לפנות זה לכיוון זה ולהימצא במרחק של כ15- ס"מ זה מזה . . 3 חברו מד-זרם ספרתי בטור לפוטו-טרנזיסטור . א » וי 6 . 15 מעגל המדידה בעבור הזרם l = 10 mA F

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר