עמוד:86

למערכות הפועלות בתדרי מיתוג נמוכים . l MHZ-D אפשר להחליף את הטרנזיסטור במעגל הבקרה הטורי בשער לוגי מסוג NAND כדוגמת . 74 HC 03 באיור 6 . 11 מתואר מעגל בקרה מקבילי ( Parallel Control ) שזמן הכיבוי , , / off שלו נמוך מזה של המעגל הפועל בבקרה טורית . גם במעגל שבאיור , 6 . 11 בדומה למעגל שאיור , 6 . 10 טרנזיסטור המיתוג המהיר פועל בין קיטעון לרוויה . כאשר הטרנזיסטור , המחובר במקביל לדפ"א , נמצא בקיטעון , הזרם בדפ"א שווה ל : R , 150 I = = 20 mA cc -V f _ 5-2 כאשר הטרנזיסטור מוליך , הזרם בנגד R x זורם דרך הטרנזיסטור והוא נמצא ברוויה ( התנגדותו נמוכה . ( הטרנזיסטור הנמצא ברוויה מרוקן במהירות את המטענים האגורים בקיבול הטפילי של הדפ"א , וזמן הכיבוי , , / משתפר באופן משמעותי ביחס למעגל הטורי . אפשר למתג את הדיודה עד תדרים של עשרות . MHz החיסרון העיקרי של מעגל מסוג בקרה מקבילית הוא שהזרם הזורם דרך הנגד , , R 1 זורם במשך כל זמן המחזור ( בחלק מזמן המחזור הוא זורם דרך הדפ"א ובחלק - דרך הטרנזיסטור , ( ולכן צריכת ההספק של המעגל גבוהה יותר מאשר צריכת ההספק במעגל בקרה טורי . היתרון הוא , שצריכת זרם קבועה מבטיחה מתח אספקה ( 5 V ) נקי יותר מרעשים . איור 6 . 11 מעגל מיתוג מסוג בקרה מקבילית

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר