עמוד:85

זמני המיתוג , ו ! ר , ^ - של דפ"א אדומה בעלת עוצמת אור חזקה מאוד הם של , 100 ns לערך , כך שאפשר למתג אותה עד תדרים של . 5 MHz לעומת זאת הדפ"א , IF-E 98 המיועדת לפעול עם סיבים אופטיים בתדרי מיתוג של , 50 MHz היא בעלת זמני מיתוג { t , t r ) הקטנים מ ^ מ . 8 באיור 6 . 10 מתואר מעגל מיתוג של דפ"א , מסוג בקרה טורית . ( Serial control ) הטרנזיסטור , 7 ] המשמש כמתג , מחובר בטור לדפ"א . הטרנזיסטור הוא טרנזיסטור מיתוג מהיר העובר מרוויח לקיטעון , ולהפך , בהתאם לאות ספרתי במבואו . כאשר הטרנזיסטור ברוויה הזרם בדפ"א שווה ל : ? r _ V CC V - ^ sat F בעבור F = 0 . 2 V- ) F = 2 V מתקבל : sat F 5-2-0-2 / fF = = 18 ? mA 150 כאשר הטרנזיסטור בקיטעון , הזרימה בו נפסקת , אולם הזרם בדפ"א אינו פוסק והדפ"א ממשיכה להאיר . הסיבה להמשך הזרם הם המטענים האגורים בקיבול הטפילי של הדפ"א , ולפיכך זמן הכיבוי של המעגל הוא ארוך . מעגל מיתוג מסוג בקרה טורית מתאים , אם כן , n > N 6 . 10 מעגל מיתוג מסוג בקרה טורית

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר