עמוד:84

האור הנפלט מהדפ"א נקלט על-ידי פוטו-דיודה מהירה מאוד . הזרם בפוטו-דיודה גורם למפל מתח על הנגד , R 2 המחובר לערוץ Y 2 של המשקף . צורות הגליס המתקבלות במשקף התנודות מתוארות באיור . 6 . 9 מאיור 6 . 9 רואים שזמן העלייה וזמן הירידה של הזרם בדיודה הם מהירים ביותר , אולם לאור הנפלט מהדיודה נדרש זמן רב , יחסית לזמן עליית הזרם , כדי להגיע לעוצמתו המרבית . זמן עליית הזרם , , t r מוגדר כזמן הדרוש לעוצמת האור בדפ"א לעלות מ 10 ° 0 / - ל 90 ° 0 / - מעוצמת האור המרבית . זמן ירידת הזרם , , jt ? מוגדר כזמן הדרוש לעוצמת האור בדפ"א לרדת מ 90 ° / 0- ל 10 ° / 0- מעוצמת האור המרבית . זמן הדלקת הדיודה : / on הוא הזמן הדרוש לעוצמת האור לעלות ל 90 ° 0 / - מעוצמת האור המרבית לאחר שהוזרם הזרם 1 בדיודה . זנץ כיבוי הדיודה : / off הוא הזמן הדרוש לעוצמת האור לרדת ל 10 ° 0 / - מעוצמת האור המרבית לאחר שהופסק הזרם 1 שזרם בדיודה . איור 6 . 9 זמני מיתוג של דפ"א

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר