עמוד:80

באיור 6 . 5 מופיע גרף התגובה הספקטרלית היחסית של דיודת . 1 R פליטת האור של הדיודה היא בעוצמה מרבית עבור אורך הגל הוא , 940 mm רוחב הקו ( Spectral Bandwidth ) AX של האור הנפלט , כלומר ההפרש nm-n בין אורכי הגל שעבורו הספק האור הנפלט מדיודה זו יורד לחצי ביחס להספק המרבי , הוא 40 nm ( בין ; ( 960 nm ^ 920 nm מכיוון שהאור הנפלט מהדיודה אינו באורך גל אחד בלבד , הרי שגם אינו בעל צבע אחד בלבד , כלומר אינו אור מונוכרומטי . ( Monochromatic ) תאופיין שבאיור 6 . 5 מתאים לטמפרטורה של . 25 ° C בטמפרטורה שונה יהיה שונה במעט גם צבע האור הנפלט מהדפ"א . בנוסף לכך , צבע האור הנפלט מהדפ"א משתנה כתלות בזרם העובר דרכה . בטבלה 6 . 1 מתואר ספקטרום של אורכי הגל ושל הצבעים המתאימים להם . א > ור 6 . 5 תגובה ספקטרלית יחסית של דפ"א 1 R

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר