עמוד:79

אופיין p-l ככל שהזרם בדפ"א גדל , עוצמת האור הנפלטת ממנה גדולה יותר . באיור 6 . 4 מתוארת התלות בין עוצמת האור הנפלטת מדפ"א , 3316 מתוצרת , Agilent ובין הזרם הישר הזורם דרכה . הגרף באיור 6 . 4 הוא לינארי בעבור זרמים הגדולים מ ^\ - וז . 10 לפיכך , אם נבחר בזרם עבודה של 20 mA בעבור הדיודה , תתקבל תלות לינארית בין עוצמת האור לזרם בעבור זרמים בתחום של . 20 ± 10 mA צבע האור הנפלט מדפ"א הצבעים שדיודות פולטות אור פולטות הם רבים ונקבעים על-פי אורך הגל של האור הנפלט מהן . אורך הגל של האור הנפלט נמדד ביחידות של . ( nm ) nano meter איור 6 . 4 עוצמת האור היחסית כתלות בזרם שבדפ"א

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר