עמוד:78

שתי הדיודות - D -t D { - מחוברות בטור כדי לקבל הספק אורי גדול ונצילות טובה של שידור האור . ערכו של הנגד , R בעבור זרם פעולה , lOOmA bvy הוא ו Vcc-2 V F = ±± } 3 = 4 Q I F O . I ערכו של הנגד R שבאיור 6 . 3 קטן בהשוואה למעגלים הפועלים במתחים גבוהים יותר . דוגמה 6 . 1 דפ"א הפולטת אור אדום מחוברת בטור לנגד R ולמתח של . 5 V א . חשבו את ערכו של הנגד R הדרוש לקבלת זרם קדמי של . 20 mA ב . חשבו את ההספק החשמלי המתפתח בדפ"א . ג . חשבו את ההתנגדות הסטטית של הדיודה . Rs ד . חשבו את ההתנגדות הדינמית של הדיודה rd בטמפרטורת החדר . ה . מחברים דפ"א הפולטת אור בצבע כחול במקביל לדפ"א הראשונה . חשבו את הזרם בכל אחת מהדיודות . פתרון 3 Ikz ^ JzL * = 160 160 0 Q h 20 ? 10 ^ 3 ב . F F p = v -I = 1 . 8-20-10 = 36 mW ג . h 20-10 R = ^ = - ^ = 90 n rj - ^ - ^ -Lin ^ DC 20-10 J ה . המתח הקדמי בדפ"א האדומה הוא 1 . 8 V וזורם בה זרם של ; 20 mA בעבור מתח זה הדפ"א הכחולה בקיטעון .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר