עמוד:73

עיבוד התוצאות . 1 צרו טבלה מתאימה ורשמו בה את תוצאות המדידות . . 2 הסבירו את התוצאות המתקבלות . האם התוצאות תואמות את ציפיותיכם ? . 3 כיצד השפיעה הוספת שמן הפרפין על ההפסדים ? השוו את תוצאת המדידה לתוצאה שהתקבלה בשאלה . 5 . 1 חלק שני : השפעת המרחק של מקור האור מקצה הסיב על עוצמת האות בחלק זה של הניסוי נשתמש בלשכה אפלה . * לשכה אפלה הוא נפח שלא חודר אליו אור חיצוני , למעט האור הנוצר בדפ"א המוחדרת לאחת מדופנותיו . מומלץ להשתמש בלשכה אפלה העשויה מגליל שחור , מחוספס ואטום לאור . על הגליל להיות באורך של 10 ס"מ בקירוב ובקוטר של כמה ס"מ על חלקו הפנימי של הגליל להיות צבוע בשחור כדי למנוע החזרת אור בלתי רצויה . את קצות הגליל יש לאטום באמצעות שני מכסים פלסטיים בעלי חרירים מתאימים - האחד בקוטר של הדפ"א המשמשת כמקור אור והאחר בקוטר של הסיב האופטי שמשתמשים בו . בניסוי נשתמש במקטע Lx של סיב אופטי , כמתואר באיור . 5 . 6 * במידה שאין ברשותכם לשכה אפלה , אפשר לבצע את הניסוי בחדר חשוך ולכסות את אביזרי הניסוי . א > ור 5 . 6 התקנת מקור אור וקצה סיב בתוך לשכה אפלה

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר