עמוד:72

. 5 הניחו את קצה הסיב , rt 1 על-גבי משטח אופקי והדקו את הסיב למשטח כדי שלא יזוז ממקומו . קרבו את קצהו של הסיב , 1 אל קצהו של הסיב / ,, באופן המסורטט באיור . 5 . 1 הדקו את קצה הסיב כדי שלא יזוז ממקומו . את קצהו האחר של הסיב L 2 חברו ליחידת הקצה . . 6 הפעילו את ספק הכוח , מדדו את הזרם המתקבל ורשמו אותו . כבו את הספק . . 7 שנו את זוויתו של הסיב L 2 ביחס לסיב / ,, כך שהזווית הנוצרת בין צירי הסימטרית שלהם תהיה של , 10 ° כמתואר באיור . 8 . 5 . 3 הפעילו את ספק הכוח , מדדו את עוצמת הזרם הנמדדת ורשמו אותה . כבו את הספק . . 9 חזרו על ביצוע סעיף 6 בעבור הזוויות 40 ° , 30 ° , 20 ° ו . 10 . 100 ° - טפטפו טיפה של שמן פרפין על שני קצות הסיבים ומקמו אותם זה ליד זה בזווית של . 0 ° הפעילו את ספק הכוח , מדדו את עוצמת הזרם הנמדדת ורשמו אותה . . 11 מקמו את הסיבים זה מול זה כך שהצימוד ביניהם ישתפר . הפעילו את ספק הכוח , מדדו את הזרם המרבי המתקבל ורשמו אותו . כבו את הספק . נגבו את קצות הסיבים משמן הפרפין . . 12 הניחו את קצהו של אחד הסיבים על-גבי משטח חיתוך . קצצו את הקצה בסכין , כך שהמשטח של קצה הסיב לא יהיה מאונך לציר הסימטרית של הסיב , כמתואר באיור . 5 . 4 . 13 חברו את שני קצות הסיבים באמצעות השרוול המתכווץ . הדקו את קצות הסיבים זה אל זה . . 14 הפעילו את ספק הכוח , מדדו את עוצמת הזרם בפוטו-טרנזיסטור ורשמו אותה . כבו את הספק . . 15 נתקו את הסיבים מהשרוול וטפטפו מעט פרפין על כל אחד מקצות הסיבים . חברו שנית את הסיבים באמצעות השרוול המתכווץ . . 16 הפעילו את ספק הכוח . מדדו את הזרם המתקבל ורשמו אותו .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר