עמוד:69

באיור 5 . 1 מתואר מצב של הסטה רוחבית של שני סיבים אופטיים . עקב האיחוי הלקוי חלק מהאור היוצא מסיב אחד אינו מגיע למבוא הסיב השני ומתפזר באוויר . . 2 הסטה אורכית מצב זה נוצר כאשר שני קצות הסיבים המאוחים אינם נוגעים זה בזה ונותר מרווח אוויר ביניהם . האור שפוגע במשטח סיב / אוויר , מוחזר בחלקו לתוך סיב המבוא ( הסיב שהאור הגיע ממנו . ( באיור 5 . 2 מצב זה מתואר . . 3 הסטה זוויתית מצב זה נוצר כאשר בין צירי האורך של הסיבים המאוחים קיימת זווית שונה מאפס . זווית הנטייה מסומנת באות , 9 כמתואר באיור . 5 . 3 איוו 5 . 3 הסטה זוויתית בזמן איחוי סיבים איוו 5 . 2 הסטה אורכית של שני סיבים א > וו 5 . 1 הסטה רוחבית בזמן איחוי סיבים

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר