עמוד:68

משוואה ( 5-1 ) מתארת את מקדם החזרת ההספק של אור הפוגע במשטח בין שני חומרים שקופים , בעלי מקדמי שבירה שתים « 1 , ו2- מ : ( 5 - 1 ) * = £ LZ " 4 (« l + « 2 ) כך שההספק המוחזר מהמשטח הוא : 2 ) Preflacted ~ R P \ n ( 5 - /' reflacted הספק מוחזר ^^^^ m [ W ] / 7 PVJ - p [ W ] שאלה 5 . 1 מקדם השבירה של סיב הוא , 1 . 5 מקדם השבירה של אוויר הוא , 1 מקדם השבירה של שמן פרפין הוא . 1 . 49 חשבו את מקדם ההחזרה של אלומת אור הנפלטת מסיב בשני המקרים האלה : א . קצה הסיב מוקף אוויר . ב . קצה הסיב מוקף טיפה של שמן פרפין . בחלקו השני של הניסוי נבדוק כיצד המרחק של מקור האור ממבוא הסיב משפיע על עוצמת האות בסיב . במקרה זה , מקור האור צריך לא להיות כיווני . לכן אין להשתמש במקור אור שמותקנת בו כיפה אופטית . עוצמת האות המתקבלת בסיב צפויה להיות תלויה באחד חלקי ריבוע מרחק מקור האור ממבוא הסיב . עוצמת האור המתקבלת במוצא הסיב תלויה ליניארית בעוצמת הזרם הנמדד במקלט האופטי . גורמים להפסדי איחוי נתאר כעת כמה סיבות מכניות המשפיעות על טיב האיחוי . . 1 הסטה רוחבית מצב זה נוצר כאשר צירי האורך של שני הסיבים מקבילים זה לזה אך מוסטים רוחבית זה מזה .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר