עמוד:65

. 3 הפעילו את המערכת . מדדו את זרם הגלאי וחשבו את ההספק המתקבל במוצא הסיב . רשמו את התוצאה בטבלה . . 4 החליפו את הסיב הקצר בסיב ארוך . חזרו על המדידה ורשמו את התוצאה בתא המתאים בטבלה . . 5 חשבו את ניחות הסיב עבור אורך הגל של האור הנפלט מהדיודה הנבדקת ( היעזרו במשוואה . 6 . ( 4-2 ) מצאו בדפי הנתונים של הסיב הנתון את מידת ההנחתה של הסיב באורך הגל של האור הנפלט מהדיודה הנבדקת . רשמו הנתון בשורה המתאימה בעמודה האחרונה שבטבלה . . 7 חזרו על ביצוע הסעיפים 1-7 בעבור שלושת הדיודות האחרות . . 8 סרטטו גרף מקורב המתאר את התלות של הניחות באורך הגל בעבור כל התוצאות שמדדתם . האם הגרף המתקבל תואם את הגרף הנתון בדפי הנתונים של הסיב ל הדמיית נפיצה . 1 הפעילו את תוכנת ההדמיה . . 2 קבעו את אורך הגל של אות המקור כ1- חגן 0 . 8 ואת רוחב הסרט של אות המקור כ1- מ 1 ז 20 י השאירו את בררת המחדל של רוחב הדופק . קבעו את אורך הסיב כ1- ק '' מ . . 3 רשמו את הנפיצה שהתקבלה . . 4 הגדילו את אורך הסיב ב1- ק"מ ורשמו את הנפיצה שהתקבלה עקב השינוי באורך הסיב . . 5 חזרו על המדידה פעמים נוספות , כאשר בכל פעם האריכו את הסיב בקילומטר נוסף , עד אורך של 30 ק"מ . . 6 צרו גרף , בגיליון האלקטרוני , המתאר את הנפיצה כתלות באורך הסיב בתנאים שנקבעו . . 7 העתיקו לדוח הניסוי את צורת הדופק במוצא בעבור הסיב באורכים האלה : 30 , 20 , 15 , 10 , 0 ק"מ והסבירו את צורות הדפקים המתקבלות . . 8 אפסו את אורך הסיב . הגדילו פי 2 את רוחב הקו של אות המבוא וחזרו על ביצוע הסעיפים . 9 . 3-5 צרו גרף נוסף , על-גבי אותו גיליון אלקטרוני שהשתמשתם בו בעבור הגרף שבסעיף . 10 . 6 הסבירו את השוני בין שני הגרפים שסרטטתם .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר