עמוד:63

חלונות הגלילה , הנמצאים בחלקו האמצעי של חלון התוכנה , מאפשרים לשלוט על המאפיינים האחרים של המערכת ולעקוב אחר השינויים החלים בהם . באיור 4 . 8 אפשר לראות את חלקו האמצעי של חלון התוכנה . נסביר את מהותם של החלונות השונים המופיעים באיור 4 . 8 רוחב הדופק של אות המבוא input Pulse Width [ ns ] רוחב הקו של אות המבוא Spectral Width [ nm ] המרחק שהאות עבר Distance Traveled [ km ] מידת ההתרחבות של האות Resulting Pulse Spread [ ns ] חלקו התחתון של חלון התוכנה מוצג באיור ; 4 . 9 בחלון מופיעים גרפים המתארים את הדופק של אות המבוא ואת הדופק של אות המוצא כתלות בזמן . כדי להדגים את תופעת הנפיצה מרכיבים את אות המבוא באמצעות שלושת צבעי היסוד ( בעלי אורכי גל שונים . ( מהירות ההתקדמות של שלושת הגלים זהה במבוא ( שלושת הגלים בעלי הצבעים השונים מתלכדים בגרף ) אולם בהמשך - המהירות של כל אחד מהם משתנה בעקבות התרחשות הנפיצה , בזמן מעבר האותות בסיב . וכך , שלושת הגלים , בעלי הצבעים השונים , יופיעו במוצא הסיב בזמנים שונים , כפי שניווכח בזמן הפעלת ההדמיה . איור 4 . 8 חלקו האמצעי של חלון התוכנה י מאפשר לשלוט על מאפייני האות ולעקוב אחר השפעתם על הנפיצה איור 4 . 9 חלקו התחתון של חלון התוכנה ! מציג גרפים של אות המבוא ושל אות המוצא כתלות בזמן

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר