עמוד:61

למבוא הסיב מחובר מקור אור - דפ"א של - 850 nm בעל רוחב קו של nv' » n . 50 nm את הנפיצה הכוללת בסיב . פתרון נחשב את הנפיצה הבין-אופנית : = 0-lns 10 modal m 0 dal A , = £ > ? L = 0 . 5 ? 200 נחשב את הנפיצה הגונית ו = lns ? 50-200 10 = 100-10 ^ * cinmric = Chromatic ' ^ הנפיצה הכוללת היא ו 005 " 8 2 2 2 2 ' total = V ( A ' moda . ) + ( Chromatic ) = V 0 . 1 + l = 1 שאלה 4 . 5 חשבו את הנפיצה הכוללת של סיב שנתוניו זהים לאלה של הסיב שבדוגמה , אך מקור האור שמחובר למבוא הסיב הוא שונה - מקור לייזר בעל אורך גל מרכזי זהה ובעל רוחב קו של . 0 . 2 nm תוכנה להדמיית נפיצה אפשר להעתיק את התוכנה להדמיית נפיצה מאתר האינטרנט שכתובתו היא : http : // www . scienceshareware . com יש לבחור מדף הבית את תוכנת ההדמיה . dispersion simulation יש להעתיק את התוכנה וקובץ DLL נלווה ולשמור אותם בתיקיה אחת , כמוסבר באתר . באיור 4 . 6 מופיע חלון התוכנה .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר