עמוד:58

ומהירות ההתקדמות של כל אחד מהם שונה , דבר הגורם לכך שאוסף הגלים המרכיבים את האות מגיעים למוצא הסיב בזמנים שונים וגורמים לעיוות האות . ( הערה נוהגים לכלול בתופעת הנפיצה הגונית גם את תופעת הנפיצה הנגרמת עקב תנועה של חלק מאות האור במעטה הסיב . ( בחלק מהסיבים ( סיבים רבי-אופניס מסוג , ( PP ed Index ) מלבד הנפיצה הגונית , מתקיימת נפיצה בין-אופנית . ( interModal Dispersion ) נפיצה בין-אופנית נובעת מכניסתן של קרניים רבות , הנמצאות בתחום זוויתי מסוים , לתוך הסיב . כל אחת מהקרניים הנמצאות באופן אחר נעה בדרך שונה , בזווית שונה , ומכאן גם שמהירות התקדמותן שונה ושהן תופענה במוצא הסיב בזמנים שונים ; תופעה זו תגרום אף היא לעיוות האות במוצא . באיור 4 . 3 נתון תיאור סכמתי של התופעה . אפשר לצפות בהנפשה של התופעה בכתובת האינטרנט הזאת : תופעת הנפיצה מתבטאת בכך שבמוצא הסיב יתקבלו דפקים 'מורחבים' ביחס לדפקים המוזנים במבוא הסיב . באיור 4 . 4 אפשר לראות תיאור עקרוני של השפעת הנפיצה על דפקי אור הנעים בסיב אופטי . איור 4 . 4 ההשפעה של נפיצת האור על דפקי אור הנעים בסיב אופטי - תיאור איכותי איור 4 . 3 תנועת אור באופנים שונים בסיב

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר