עמוד:56

שנות השמונים קיימים ארבעה 'חלונות' תדירות ( משורטטים כמלבנים שחורים באיור ) שהניחות בהם נמוך מספיק כדי לאפשר שימוש יעיל בסיבים . ה'קפיצות' בהנחתה נובעות בעיקר מכך שבתדרים מסוימים מתרחשת תופעת בליעה מוגברת . אפשר לראות שעם התפתחות תעשיית הסיבים בוטלו כמעט לחלוטין ה'קפיצות' בהנחתה . שאלה 4 . 1 בזמן צימוד של מקור אור שהספקו 2 mW לסיב אופטי מאבדת עוצמת האור . ldB נדרש שבמוצא הסיב תתקבל , לכל הפחות , עוצמת אור של . 0 . 2 mW מה האורך המרבי של סיב , בעל הנחתה של , 0 . 2 dB / km שאפשר לחבר למערכת זו ? ניסוי למדידת ה 1 חתה של סיב בניסוי נמדוד את ההנחתה dB / km-1 על-ידי מדידת הגיחות של שני סיבים בעלי מבנה זהה ואורך שונה . להלן משוואת החישוב המבוססת על משוואה . ( 4-1 ) log ^ long ) ( 4-2 ) 41 B = ^( logPshort כאשר - A & : ניחות ב1- ז < 113 / 10 / - A הפרש האורכים בין הסיב הארוך לסיב הקצר ב1- ד - P 10 ההספק במוצא הסיב הקצר - P long short ההספק במוצא הסיב הארוך שאלה 4 . 2 ( שאלת רשות ) הסתמכו על הגדרת הגיחות וכללי הלוגריתמוס והוכיחו את משוואה . 2 רמז : הניחות ליחידת אורך מתקבל מחלוקת הגיחות באורך הנתון . כדי למדוד את הניחות אפשר להשתמש בניסוי במד הספק אורי , או במעגל גלאי שבאמצעותו מודדים זרם היחסי להספק האורי . באיור 4 . 2 מופיעה מערכת למדידת הספק אורי באמצעות מדידת עוצמת הזרם המתקבלת בגלאי המחובר למוצא של סיב * ן ' ופטי .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר