עמוד:55

( 4-1 ) Attenuation =-10 log - ^ dB ( m nnrnn בהמשך נסמן את ההנחתה . Att-0 על-ידי הוספת סימן המינוס לפני הגדרת ההנחתה אנו הופכים את גודלה של ההנחתה למספר חיובי . באיור 4 . 1 מתוארים אופיינים של ניחות ב-מ ( 13 / 10 כתלות באורך הגל של האות המשודר באמצעות הסיב . האיור מתאר את האופיינים בעבור שני סיבי זכוכית משתי תקופות שונות ו הגרף הגבוה ( מקווקו בקווקוו גס ) מתייחס לסיב שיוצר בתחילת שנות השמונים של המאה העשרים ; הגרף התחתון ( קו מלא ) מתייחס לסיב שיוצר בסוף שנות התשעים של המאה העשרים . השוני בין סיב לסיב הוא בהקטנת הניחות בסיב בעבור כל ספקטרום התדרים . אפשר לראות שבאורכי גל קצרים מאוד - באולטרה-סגול , ובאורכי גל ארוכים - באינפרה אדום , הזכוכית מפגינה ניחות רב מאוד ואינה מתאימה להעברת אותות . בסיבים מתחילת איור 4 . 1 הנחתה של סיבי זכוכית כתלות באורך הגל עבור סיבים שיוצרו בתקופות שונות במאה העשרים

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר