עמוד:51

נספח מדידה של הפרש המופע בין שני אותות מחזוריים באמצעות משקף תנודות במשקף תנודות דו-ערוצי אפשר להציג על צג המשקף שני אותות מחזוריים בו-זמנית , למשל מתח וזרם סינוסיים , כמתואר באיור . תצוגה של שני אותות מחזוריים , שיש ביניהם הפרש מופע , על הצג של משקף תנודות דו-ערוצי . נחשב את הפרש המופע בין שני האותות על-סמך הפרש הזמן ביניהם . כדי למצוא את הפרש הזמן בין שני אותות בעלי אותו תדר , המוצגים על הצג של משקף תנודות , סופרים את החלוקות האופקיות בין נקודות חיתוך עוקבות של שני האותות עם ציר X-n ( ציר הזמן . ( מחשבים את הפרש המופע A < p שבין האותות על-פי הפרש הזמן A / שביניהם , באמצעות המשוואה : Ap = 360 ° — T

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר