עמוד:50

. 10 חזרו על ביצוע המדידה והסרטוט בעבור שני מקורות אור בצבעים נוספים , כפי שביצעתם בחלק הראשון של הניסוי . חשבו את זווית הקבלה ואת N . A .-n בעבור כל אחד ממקורות האור . . 11 השוו את התוצאות המתקבלות לתוצאות שקיבלתם בחלק הראשון של הניסוי . שאלה 3 ו 3 . א . באיזה חלק של הניסוי תוצאות המדידות היו מדויקות יותר ומדוע ל ב . מדוע אין חשיבות ליחידות שעוצמת האור נמדדת בהן בניסוי ל ג . מהן הסיבות האפשריות לכך שעוצמת האור הנמדדת בזווית 0 ° שונה בעבור מקורות אור שונים ? מדידה של מהירות האור בסיב ושל מקדם השבירה של הליבה . 1 הרכיבו את המערכת המופיעה באיור . 3 . 7 . 2 חברו למערכת שני סיבים קצרים בעלי אורך זהה כדי לכייל את המערכת . , 3 חברו את מוצאי המגברים ( נקודות eVtf 7 1 למבואות של משקף התנודות . . 4 הפעילו את משקף התנודות . כוונו את בסיס הזמן של המחולל ( ציר { X ל 20 ^/ 61 \ - ( אפשר לכוון את בסיב הזמן לחלוקה של 0 . 2 us ולהכפיל את החלוקה על-ידי משיכת כפתור החלוקה של ציר ה- . (* . 5 כוונו את שני האותות המתקבלים על מסך משקף התנודות כך שיתלכדו . . 6 החליפו את אחד הסיבים בסיב הארוך . . 7 מדדו את הפרש הזמנים בין שני האותות . ( הסבר על אופן ביצוע המדידה מופיע בנספח לניסוי ( . . 8 חשבו את מהירות האור בסיב מתוך המדידה בסעיף , 7 והשוו את התוצאה לתוצאה שקיבלתם בתרגיל ההכנה . רשמו אותה . . 9 חשבו את מקדם השבירה של ליבת הסיב מתוך תוצאת המדידה של הסעיף הקודם . רשמו את התוצאה שקיבלתם והשוו אותה לנתוני הסיב המופיעים בנספח לספר .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר