עמוד:48

חלק שני.- מדידת התלות של עוצמת האור הנפלט מסיב בזווית של פגיעת האור בסיב בחלק הראשון של הניסוי חישבנו את זווית הקבלה מתוך מדידה שהתבססה על הסתכלות ולכן בעלת דיוק נמוך . בחלק זה נמדוד את זווית הקבלה על-ידי שימוש במד אור . באיור 3 . 14 מתואר מבנה עקרוני של המערכת . שינוי זווית הקבלה נעשה בניסוי על-ידי שינוי מצבו של הסיב יחסית לקרן האור הפוגעת בו . באיור 3 . 15 א נתון תצלום של מקור האור ושל השולחן הסובב שהסיב מחובר אליו . איור 3 . 15 א מקור אור ושולחן סובב איור 3 . 14 מבנה עקרוני של מערכת למדידה של עוצמת האור כפונקציה של הזווית

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר