עמוד:45

מהלך הניסוי חלק ראשון : חישוב N . A . וזווית הקבלה של סיב אופטי בהתבסס על קוטרו של כתם אור הנוצר במוצא הסיב . 1 הרכיבו את המערכת המופיעה בתמונה שבאיור 3 . 10 י זוהי מערכת מעשית המממשת את המערכת המסורטטת באיור . 3 . 5 הסיב במערכת הוא סיב פלסטי . הערה : באיור 3 . 10 צימוד הסיב למקור האור נעשה באמצעות שרוול בידוד מתכווץ שמורכב על מקור האור - דפ"א שצבעו אדום - ועל קצה הסיב . אפשר לחבר לסיב מקור אור ייעודי לסיב אופטי ( משדר ) כדוגמת זה המופיע באיור 3 . 11 במקום מקור האור המופיע באיור . 3 . 10 איור 3 . 10 מערכת מעשית למדידת זווית הקבלה של סיב אופטי

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר