עמוד:44

7 ) * light = ^ ( 3 כאשר -AL ? . הפרש האורכים בין שני הסיבים - A / הפרש הזמנים בין שני האותות במוצאי הסיבים שאלה ו 3 . 1 חשבו את מהירות האור המקורבת הצפויה בסיב , על-פי הנתונים המופיעים בנספח לניסוי . ציוד לניסוי מקורות אור מסוגים שונים - דפ"א בצבעים שונים ודיודת לייזר . * ספק כוח להפעלת מקורות האור - עם אפשרות לכוונון . סיבים אופטיים באורכים שונים 1 סיב זכוכית ושלושה סיבי פלסטיים . שניים קצרים ( למשל באורך של 1 מטר ) ואחד ארוך ( באורך של 20 מטרים לפחות . ( יש לדעת מהם אורכי הסיבים . על הסיבים יש להתקין מחברים מתאימים למקורות האור שמשתמשים בהם בניסוי . מתקן רתימה לסיב האופטי ליצירת כתם אור . מד זחיח . שולחן סובב ( כולל מתקן רתימה לסיב ) המכויל במעלות . מד עוצמת אור . גיליון נייר שמסורטט עליו עיגול בקוטר נתון . מחולל דפקים לתדר של bbinn ) l MHz מעבדתי , או מחולל המבוסס על מהפכי שמיט . ( מערכת כפולה , בעלת זמן תגובה מהיר , לשידור ולקליטה של אותות אור בשני אורכי גל ( אדום וכחול . ( משקף תנודות לתדרים גבוהים ( לתדר של 20 MHz ומעלה . ( נתונים של מקורות אור שונים מופיעים בנספח לספר .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר