עמוד:41

שאלה 3 . 7 א . מצאו את מקדם השבירה של ליבת הסיב מתוך נתונים אופייניים של סיב פלסטי , המצורפים לניסוי . ב . חשבו את מהירות האור בסיב . לשם כך הניחו שהאור מתקדם בליבה בלבד , כלומר , חלק זניח של הספק האור נע במעטה . מדידת מהירות האור בניסוי באיור 3 . 7 מופיע תיאור של מעגל אלקטרוני עקרוני למדידת מהירות האור בסיב אופטי . נסביר את מבנה המעגל ואת אופן פעולתו . מחולל גל ריבועי בתדר של Duty Cycle = 1 / 5-1 1 MHz מחובר במבוא למערכת . אפשר להשתמש במחולל מעבדתי , או במחולל המורכב משני מהפכי שמיט , כמתואר באיור . 3 . 8 איור 3 . 7 מעגל עקרוני למדידת מהירות האור בסיב

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר