עמוד:39

שאלה 3 . 3 רשמו ביטויים לזווית הקבלה ולמפתח הנומרי . השתמשו לשם כך בפרמטרים a ' - ) h המופיעים באיור . 3 . 5 השפעת אורן הגל על מקדם השבירה מכיוון שמקדמי השבירה של סיב אופטי תלויים באורך הגל של האור הנע בסיב , תהיה זווית הקבלה תלויה אף היא באורך הגל . שאלה 3 . 4 אורך הגל של האור הפוגע בסיב זכוכית גדל . האם עקב כך זווית הקבלה של הסיב גדלה או קטנה ? הסבירו את תשובתכם מתוך שימוש במשוואות המתאימות . באיור 3 . 6 נתונים גרפים של התלות בין מקדמי השבירה של סוגים שונים של זכוכית ובין אורך הגל של האור הפוגע בהם . מתוך איור 3 . 6 אפשר לראות שמקדמי השבירה של סוגי הזכוכית השונים קטנים עם גדילתו של אורך הגל של האור הפוגע בהם . התנהגות דומה מפגינים גם חומרים פלסטיים . איור 3 . 6 התלות של מקדמי השבירה של זכוכית באורך הגל של האור ( באנגסטרם- ( A

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר