עמוד:38

באיור 3 . 5 מתואר האופן שכתם אור נוצר מאור הנפלט ממוצא של סיב אופטי . באיור משורטטים הפרמטרים הדרושים לחישוב זווית הקבלה . איור 3 . 5 אופן המדידה והחישוב של זווית הקבלה איור 3 . 4 אור הנפלט מסיב אופטי ופיזור עוצמת האור באלומה

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר