עמוד:37

גודל זה מכונה בשם מפתח נומרי Aperture Numerical - ( 3-5 ) N . A . = Jn ? -4 הפרמטר N . A . אינו רק מדד ליכולתו של הסיב האופטי לקלוט אור , אלא הוא גם מציין את יכולת הכיפוף של הסיב ; ככל שהמפתח הנומרי גבוה יותר אפשר להקטין את רדיוס כיפוף הסיב , בלי שההפסדים שייגרמו יהיו גבוהים מדי . עיקר חשיבותו של המפתח הנומרי הוא לסיבים רב-אופניים . למפתח הנומרי אין חשיבות רבה לגבי סיבים הפועלים באופן יחיד . שאלה 3 . 1 חשבו את המפתח הנומרי בעבור סיב אופטי שמקדם השבירה של הליבה שלו הוא 1 . 446 ומקדם השבירה של המעטה שלו הוא . 1 . 430 שאלה 3 . 2 מהו היתרון של סיב מרובה אופנים שקיים בו הפרש גדול בין מקדמי השבירה של המעטה ושל הליבה ! מהו היתרון של סיב חד-אופני שקיים בו הפרש קטן בין המקדמים ? מדידת N . A . בניסוי נחשב בניסוי את N . A .-n של הסיב מתוך מדידות שנבצע ולא מתוך מקדמי השבירה של הליבה והמעטה . את החישוב נבצע בשתי דרכים : על-ידי הסתכלות על היטל האור הנפלט מסיב אופטי ומציאת זווית הקבלה , ועל-ידי מדידת עוצמת האור הנפלט כתלות בזווית וחישוב זווית הקבלה . לשם ביצוע המדידות נסתמך על כך שהתכונות האופטיות של סיב אופטי הן סימטריות , כלומר , זווית הסטייה של האור מסיב אופטי זהה לזווית הקבלה . מכיוון שחלק מהאור נפלט גם מהמעטה , נקבע את הזווית שעוצמת האור יורדת בה ל 5 ° 0 / - מהעוצמה המרבית - כזווית המרבית . באיור 3 . 4 מסורטטת אלומת אור הנפלטת מסיב אופטי , ובצמוד אליה מסורטט גרף של עוצמת האור של האלומה כתלות בזווית .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר