עמוד:36

כך נוכל לרשום לגבי משטח המפגש שבין הליבה למעטה , ( 3-1 ) sin < 9 = ^ - וכך נוכל לרשום לגבי הקרן שמגיעה מהאוויר (« = 1 ) ופוגעת בסיב , sin 6 ' j ( 3-2 ) sinO = n x מתוך כללים טריגונומטריים , נרשום כך לגבי הזוויות המופיעות באיור sm 6 x = ^\ . - Q , OS 6 X ; cos 6 '! = sin < 9 2 ; 6 = 90 - 0 { , 3 . 2 ולכן , sin ^ = Jl- ^|? ;• « 1 נציב את משוואה ( 3-3 ) במשוואה ( 3-2 ) מתוך הצבת ערכו של מקדם השבירה באוויר = 1 ) מ , ( /«! - «| 2 ץ = ^! J ( 3- sin 4 ^ ) = " 1 « 1 איור 3 . 3 איור עזר לחישוב N . A .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר