עמוד:34

השוואת תוצאות המדידה של עוצמת האור היחסית כתלות בזווית הקבלה rwrrxn בחינת זווית פליטת האור מסיב זכוכית . מדידת הפרש הזמנים בין שני אותות אור הנפלטים מסיבים שונים . חישוב מהירות האור בסיב . חישוב מקדם השבירה של הליבה . רקע עיוני צימוד מקור האור לסיב לקוטרה של ליבת הסיב האופטי השפעה על איכות הצימוד בין מקור האור לסיב . מקור האור עשוי להיות דיודת לייזר , דפ"א או סיב אחר . כדי שלא תאבד אנרגיה במעבר ממקור האור לסיב , על גודל האלומה הנפלטת ממקור האור להיות כקוטר ליבת הסיב . באיור 3 . 1 א מסורטט מצב של צימוד נכון בין מקור האור ובין הליבה של סיב אופטי ; באיור 3 . 1 ב מסורטט מצב שהצימוד בו אינו יעיל . בסיבים מסוג אופן יחיד , קוטר הליבה הוא פרמטר קריטי לצימוד . בניסוי זה לא נעסוק בסיבים מסוג אופן יחיד . איור 3 . 1 ב צימוד לקוי איור 3 . 1 א צימוד תקין

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר