עמוד:30

קיטוב בניסוי זה תשתמשו בשני מקטבים . אחזו ביד אחת במקטב אחד וביד האחרת במקטב אחר . קרבו את המקטבים זה אל זה וקרבו אותם למקור אור , כמתואר באיור . 2 . 12 סובבו את אחד מהמקטבים בהדרגה עד קבלת זווית של 90 ° ביחס למצבו הקודם . קרבו אותו אל מקור האור כמתואר באיור . 2 . 13 איור 2 . 13 חסימת מעבר אור דרך שני מקטבים איור 2 . 12 מעבר אור דרך שני מקטבים

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר