עמוד:28

נפיצה על-ידי סריג עקיפה מישורי תקליטור . 1 הניחו תקליטור קרוב למקור אור לבן . מתקבלת נפיצה של האור כמתואר באיור . 2 . 9 שקופית . 2 קרבו את שקופית סריג העקיפה המישורי אל מקור האור הלבן , כמתואר באיור . 2 . 10 . 3 החליפו את מקור האור הלבן במקור לייזר כמתואר באיור 2 . 11 א . . 4 עתה הקרינו את האור דרך הסריג באמצעות דפ"א . ראו איור 2 . 11 ב . הערה ל יש להקרין את האור , העובר דרך סריג העקיפה , על מסך כלשהו . איור 2 . 10 נפיצה בסריג עקיפה מישורי איור 2 . 9 תקליטור כסריג עקיפה מישורי

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר