עמוד:27

מהלך הניסוי נפיצה על-ידי מנסרה משולשת . 1 הניחו מנסרה משולשת על שולחן המעבדה , כך שתוצב על אחת משתי פאותיה המשולשות . . 2 האירו את המנסרה באמצעות מקור אור לבן כאשר מקור האור מונח קרוב לשולחן המעבדה ומאיר את אחת משלוש פאותיה המלבניות של המנסרה , כמתואר באיור . 2 . 8 ( אפשר להיעזר גם באיור . ( 2 . 2 הערה : אפשר לראות תמונות צבעונית של האיורים המופיעים בניסוי באתר המגמה במדור ימוקד למורה י < יחומרי עזר להוראה' וגם במדור ' מקצועות הלימודי < ' חומרי למידה לתוכניות החדשותי ; כתובת האתר : http : // elecomp . cet . ac . il / elecomp / map . asp . 3 החליפו את מקור האור במקור אור חד-צבעי - בלייזר - או בדפ"א , המספק מידה פחותה של חד-צבעוניות . האם מתקבלת נפיצה ? . 4 הסבירו מדוע לא מתקבלת נפיצה לאור חד-צבעי . איור 2 . 8 נפיצה על-ידי מנסרה משולשת

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר