עמוד:24

ערך השפל ( או השיא השלילי ) של האות האחר הוא באותו רגע . A 2 גם כאן מחברים את Ax ואת , A 2 אך סכום שני האותות קטן מערך השיא A \ של האות הראשון , כפי שרואים באיור . 2 . 5 גם כאן אות הסכום המתקבל , בכל רגע ורגע , הוא סכום של שני האותות בכל רגע ורגע . כאמור , גם הפעם יש לשני האותות אותו תדר , אך הם נמצאים במופע הפוך , ועקב כך מתקבלת התאבכות סותרת . נחזור להתאבכות של גלי אור . כדי לקבל התאבכות דרושים שני מקורות אור . כדי שתבנית ההתאבכות תהיה ברורה , על שני המקורות להיות בעלי אותו אורך גל . כאשר ניצור שני סדקים בלוח המוצב לפני מקור אור יחיד , יתנהג כל אחד מהסדקים כמקור אור . כאשר נציב לוח מטרה באזור המואר על-ידי שני הסדקים , נקבל על-גבי הלוח תבנית התאבכות שתורכב מפסים בהירים וכהים . תופעה דומה מתרחשת כאשר האור בוקע מסדק יחיד , אולם במקרה זה לא מתרחשת התאבכות ( קיים רק סדק אחד ) אלא מתרחשת תופעת עקיפה . אס נציב לוח מטרה אל מול הסדק , תתקבל עליו תבנית עקיפה , כמתואר באיור . 2 . 6 התבנית מורכבת מפס מרכזי בהיר , רחב , ומפסים , צרים יותר , כהים ובהירים . צבע הפסים נקבע על-פי אורך הגל של האור . כדי להסביר איך נוצרת התאבכות סותרת נעביר קו דמיוני , במרכז הסדק , המחלק את הסדק לשניים . התאבכות סותרת נוצרת כאשר הפרש הדרכים בין כל שתי נקודות סימטריות , מקורות גלים , משני עברי הקו הדמיוני , אל אזור התהוות תמונת ההתאבכות הוא חצי אורך גל . הפרש של חצי אורך גל בין הדרכים , שבין שתי נקודות סימטריה , נוצר גס במצב שהפרש הדרכים מהווה מכפלות שלמות , אי-זוגיות , של חצאי אורכי גלים ( כלומר הגלים מגיעים במופע הפוך . ( איווי 2 . 6 תבנית עקיפה של סדק יחיד

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר