עמוד:23

הביטוי של אות הסינוס הראשון הוא , והביטוי של אות הסינוס השני הוא , הסכום של שני אותות הסינוס בכל רגע ורגע הוא , ^ { A x + A 2 ) sin ( cot- kx ) אנו רואים באיור 2 . 4 כי ערך השיא של סכום האותות הוא , ^\ + ^ 2 וזהו סכום ערכי השיא של שני האותות . רואים באיור כי ערך השיא של סכום האותות גדול מערך השיא של כל אחד משני האותות ; אפשר לראות זאת גם בביטוי המתייחס לסכום של שני האותות . שלושת ערכי השיא מתקבלים יחד , ואות הסכום - בכל רגע ורגע - הוא סכום של שני האותות . כאמור , לשני האותות אותו תדר ואותה זווית מופע , ולהתאבכות של שני האותות קוראים התאבנות 11 נה . ( Constructive Interference ) באיור 2 . 5 נתונה התאבכות סותרת ( או התאבכות הורסת ; . ( Destructive Interference לשני האותות שבאיור יש אמנם אותו תדר , אך ההפרש בין זוויות המופע של שני האותות הוא 180 ° ( נהוג לומר כי שני האותות הם "באנטי-פאזה" או במופע הפוך . ( ערך השיא של אחד האותות הוא , 4 , ברגע מסוים בעוד האות האחר הוא שלילי באותו רגע ונמצא בשפל . איור 2 . 5 סכום שני אותות סינוס המייצגים גלי אור ; מתקבלת התאבכות סותרת

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר