עמוד:22

גל אלקטרו-מגנטי ( כלומר , גל אור ) מתקבל על-ידי שדה חשמלי ושדה מגנטי המשתנים בזמן ובמרחב , ומאונכים זה לזה . לשדה החשמלי ולשדה המגנטי של הגל האלקטרו-מגנטי יש ביטויים מתמטיים דומים . להלן הביטוי המתמטי של השדה החשמלי ושל השדה המגנטי - של גל אור מישורי שמהירותו ע , הנע בכיוון החיובי של ציר . x לפעמים מתעלמים מזווית המופע ומבטאים את השדה החשמלי ( או השדה המגנטי ) בצורה הזאת : Acos ( at- kx ) או בצורה הזאת 1 ( As \ n ( 0 } t k x באיור 1 A נתונים שני אותות סינוס המייצגים גלי אור . לצורך דיוננו כאן , אין חשיבות אם האותות באיור 2 . 4 תלויים בזמן או במרחב . לשני אותות אלה יש אותו תדר ( וכן אותו תדר זוויתי - , 0 ) ואף אותו זמן מחזור ) ואותה זווית מופע . < j > בלי לפגוע בכלליות הדיון שלנו , נוכל כי להניח . ^ = 0 נסמן את ערך השיא של אחד מאותות הסינוס על-ידי , Ax ואת ערך השיא של אות הסינוס האחר על-ידי . A 2 איור 2 . 4 סכום של שני אותות סינוס המייצגים גלי אור ? , מתקבלת התאבכות בונה

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר