עמוד:15

שאלה 1 . 5 א . מדוע אין קרן האור נשברת בעת מעברה מחצי הדסקה בחזרה אל האוויר ? ב . איזה יתרון יש לצורה גיאומטרית זו של דסקת הפלסטיק לצורכי הניסוי ? הנחייה ל-א : ' מצאו בתחילה את זוויות הפגיעה . . 4 סובבו מעט את השולחן האופטי , מדדו את זווית הפגיעה ואת זווית השבירה ורשמו אותן . . 5 חזרו על ההוראות שבסעיף 4 לגבי חמישה מצבים נוספים של השולחן האופטי . . 6 צרו טבלה ורשמו בה את הערכים של זוויות הפגיעה ושל זוויות השבירה שמדדתם וכן את ערכי הסינוס של זוויות אלו . . 7 סרטטו גרף של תלות סינוס זווית השבירה בסינוס זווית הפגיעה . הסבירו את הגרף שיתקבל . החזרה גמורה . 1 סובבו את השולחן האופטי כך שקרן האור תפגע באזור המעגלי של חצי הדסקה , כמתואר באיור . 1 . 8 איור 1 . 8 שבירה של קרן אור במעבר מתווך בעל מקדם שבירה גבוה לתווך בעל מקדם שבירה נמוך

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר