עמוד:12

ציוד לניסוי שולחן אופטי סובב מקור אור לייזר בעל מתקן לקבלת פס אור ומערכת רתימה למקור האור מראה מישורית שאפשר להציבה על שולחן אופטי חצי דסקה פלסטית מנסרה משולשת , או אמצעי נפיצה אחר שקופית בעלת סריג מישורי מהלד הניסוי החזרה של קרן אור . 1 הרכיבו את המערכת המופיעה בתמונה שבאיור . 1 . 4 באיור 1 . 5 מופיעה תמונה של מקור האור - פנס לייזר - שמחובר אליו מתקן המאפשר יצירה של קו אור . איור 2 . 4 מערכת לבדיקת החזרה של קרן אור ממראה מישורית

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר