עמוד:3

תוכן העניינים מבוא 7 ניסוי - 1 החזרה של אור ושבירתו 9 ניסוי - 2 נפיצה . התאבכות , עקיפה וקיטוב באור 17 ניסוי - 3 זווית קבלה , מהירות האור בסיב , מקדם השבירה של הליבה , מפתח ספרתי 33 ניסוי - 4 הנחתה ונפיצה בסיב אופטי 53 ניסוי - 5 השפעת אוקן האיחוי של סיבים אופטיים על האות הנע בסיב 67 ניסוי - 6 דיודה פולטת אור ( ז פ"א : ( תכונות ושימושים 75 ניסוי - 7 דיודת לייזר 97 ניסוי - 8 פוטו-דיודה מסוג 105 PIN פרויקטים 117 פרויקט - 1 מערכת שיתר וקליטה של אות שמע באמצעות אור 119 פרויקט - 2 שידור אות חוזי באמצעות סיב אופטי 129 פרויקט - 3 העברת אות חוזי מאופנו FM באמצעות אור בסיב אופטי ובאוויר 137 נספחים 149 נספח א - עקרע הפעולה של מעגל 151 PLL נספח ב - ריכוז נתונים של רכיבים אלקטרואופטיים שימושיים הדרושים לביצוע הניסויים והפרויקטים שבספר 155

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר