עמוד:2

כתיבה צבי אזיה שאול זרצקי עריכת לשון לימור וייסמן רביד הפקה אוהד רשף אביבה אבידן איורים איה אזיה עיצוב העטיפה אבי חתם ו _— ו משרד החינוך JJJX האגף לתכנון ולפיתוח תכניות לימודים המרכז לטכנולוגיה חינוכית ( מטח ) מקט 1043824 מהדורת ניסוי © מהדורת תשס"ז . 2007- כל הזכויות שמורות למשרד החינוך . בית ההוצאה לאור של המרכז לטכנולוגיה חינוכית , קרית משה רואו , רח' קלאוזנר , 16 רמת-אביב , ת"ד , 39513 תל-אביב . 61394 The Centre For Educational Technology , 16 Klausner St ., Ramat-Aviv , P . O . Box 39513 , Tel-Aviv , . 61394 . Printed in Israel זכויות הקניין הרוחני , לרבות זכויות היוצרים והזכות המוסרית של היוצר / ים בספר זה מוגנות . אין לשכפל , להעתיק , לסכם , לצלם , להקליט , לתרגם , לאחסן במאגר מידע , לשדר או לקלוט בכל דרך או בכל אמצעי אלקטרוני , אופטי , מכני או אחר , כל חלק שהוא מספר זה . כמו כן , אין לעשות שימוש מסחרי כלשהו בספר זה , בכולו או בחלקים ממנו , אלא אך ורק לאחר קבלת רשות מפורשת בכתב ממטח ( המרכז לטכנולוגיה חינוכית . ( פיתוח הניסויים והפרויקטים שאול זרצקי ייעוץ . פיתוח ועריכה מדעית ד"ר זאב ויסמן קריאה והערות מאמון אבו-אליהג'ה דדי ארנסט תמי בנימין אדם ברגמן ישראל זילברשטיין אבי לופו ד"ר איליה ליזרסון יוחנן רושו »^ המרכז הישראלי 0 לחינוך מדעי-טכנולוגי ? י' ע"ש עמוס דה-שליט האוניברסיטה הפתוחה בית-הספר לטכנולוגיה

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר