עמוד:143

דרישות נוספות בפרויקט . 1 הפעלת המערכת ללא סיב והשוואת איכות התמונה המתקבלת במשגוח בשני המקרים . . 2 הגדלת טווח השידור ובדיקת השפעת הטווח על איכות התמונה במשגוח . . 3 בדיקת ההשפעה שיש לשינוי הגדלת הגבר המקלט על איכות התמונה בעת הגדלת הטווח . . 4 שימוש בעדשות מרכזות בשידור וקליטה ובדיקת השפעתן על הגדלת הטווח . . 5 השוואה בין איכות התמונה במערכת הפועלת באפנון AM לבין איכות התמונה במערכת הפועלת באפנון . FM הרחבת הפרויקט ניתן להוסיף אות שמע למערכת החוזי . באיור 3 . 10 מוצגת דיאגראמת מלבנים של מערכת המעבירה אות שמע ואות חוזי בסיב אופטי . איור 3 . 10 מערכת שמע וחוזי

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר