עמוד:142

ג . מדוע משתמשים במעגל בקבל בעל מקדם טמפרטורה אפס ? ד . מדוע דרוש מייצב מתח במעגלי ביצוע הפרויקט . 1 הרכיבו את מעגל המשדר כפי שהוא מסורטט באיור . 2 . 3 . 8 חברו את מוצא המשדר למשקף התנודות וכיילו את המשדר כך שתדר פעולתו יהיה . 3 . 5 MHz חברו למבוא אות סינוסי , בתדר 1 kHz ובמשרעת של ; I V _ רשמו את התדר המרבי P P והמזערי של המשדר . . 4 רשות ו מתוך תוצאות סעיף 2 חשבו את קבוע NCO-r \ השוו את התוצאות לתשובה שקיבלתם בשאלה . 5 . 3 . 3 שנו את תדר אות המבוא ל . 15 kHz בדקו את ההשפעה שיש לשינוי התדר על ביצועי . VCO-r \ . 6 חברו את מבוא המשדר לאות חוזי של מצלמה ; בדקו את עוצמת הזרם בדפ '' א באמצעות המתח בנקודה ; TP 3 סרטטו את שתי צורות הגלים בדוח הפרויקט . . 7 הרכיבו את מקלט הפרויקט על-פי המעגל המסורטט באיור . 3 . 9 . 8 ללא אות במבוא המקלט , חברו את נקודת הבדיקה TP 2 למשקף , וקבעו , בעזרת הקבל C את התדר המרכזי של המקלט ' 8 . 5 MHz-b . 9 חברו את מוצא המשדר בסיב אופטי למבוא המקלט , וחברו את מוצא המקלט למשגוח . . 10 חברו למוצא המגבר , בנקודת בדיקה , TP 1 גשש של משקף תנודות ; מדדו וסרטטו את האות המתקבל ( גל מרובע . ( 50 kHz . 11 חברו את אחד הגששים של משקף התנודות למוצא המשדר , , TP 2 ואת הגשש השני למוצא המקלט , . TP 2 השוו בין שתי צורות הגלים . סרטטו את הצורות המתקבלות בדוח הניסוי .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר