עמוד:141

שאלה 3 . 4 א . מצאו את נקודת העבודה של £ > , במעגל המשדר באיור . 3 . 8 ב . בהנחה שהתנגדות המוצא בהדק 4 של הרכיב 74 HC 4046 היא , 100 0 והמתח ללא העמסה בהדק הוא , 5 V חשבו את הזרם בדיודה . מקלט FM באיור 3 . 9 מוצג מעגל מקלט FM המבוסס על גלאי . PLL שאלה 3 . 5 אתרו את דפי הנתונים של PPL-n שבמערכת המוצגת באיור . 3 . 9 על פי דפי הנתונים ענו על השאלות הבאות ? . א . מהו תדר הפעולה המרבי של הרכיב ? ב . מהם הרכיבים החיצוניים המשמשים לקביעת תדר הפעולה של הרכיב ולאיזה הדקים מחברים אותם ? איור 3 . 9 מקלט FM

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר