עמוד:139

האות המיוצר VCO 1 מוזן חזרה , לאחר חלוקת תדר בגודל קבוע , ( N ) למבוא B של גלאי הפאזה . מבחינת הפרש הפאזה ( או הפרש התדר ) בין האותות המחוברים למבואות B-7 A של גלאי הפאזה , ייתכנו במערכת שלושה מצבים ; . 1 שני האותות באותה פאזה ( ואותו תדר ) - במצב זה מוצא גלאי הפאזה יהי , 0 המתח Uom לא ישתנה והמערכת תימצא בנעילה . . 2 תדר אות המבוא גבוה מתדר - VCO במצב זה האות במוצא גלאי הפאזה יהיה חיובי , דבר שיגרום לעליית מתח המוצא . £ / „ " , עליית מתח המוצא תגרום לעלייה בתדר VCO- / 7 ולעלייה בתדר האות המוזן למבוא . התהליך יימשך כל עוד תדר אות המבוא יהיה גדול מתדר אות yrtrr , rt < כאשר התדרים ישתוו , תינעל המערכת בתדר החדש ומתח המוצא uout יהיה בעוצמה מתאימה לתדר זה . . 3 תדר אות המבוא נמוך מתדר אות - VCO-n במצב זה מוצא גלאי הפאזה יגרום לירידת מתח המוצא ולירידה בתדר אות . vco-n התהליך יימשך עד כל עוד קיים אי שוויון בתדרים . כאשר התדר יינעל - מתח המוצא יימצא בעוצמה המתאימה לתדר החדש . כאשר מוזן למבוא f m אות באפנון , FM מתקבל בנקודה U 0 M מתח יחסי לשינויים בתדר המבוא ומתבצע גילוי של האות . בפרויקט נשתמש PLL-a מוכלל הנמצא במעגל משולב , כפי שיוסבר בהמשך . מערכת משדר / מקלט לאות חוזי בפרויקט באיור 3 . 7 מוצגת דיאגרמת מלבנים עקרונית של משדר / מקלט FM לאות החוזי שבפרויקט . איור 3 . 7 מבנה עקרוני של מערכת FM לאות חוזי באמצעות גלי אור

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר