עמוד:138

חוג נעול פאזה ( PLL ) אחת השיטות לגילוי אות מאופנן FM היא באמצעות חוג נעול פאזה ( מופע . ( נסביר בקצרה את אופן פעולת מערכת . PLL באיור 3 . 5 מסורטט מבנה עקרוני של מערכת המממשת חוג נעול פאזה באחת משיטות המימוש . במבוא A של המערכת מוזן האות שאותו יש לגלות . תדר האות הוא ft האות מחובר לגלאי פאזה . למבוא השני של גלאי הפאזה - מבוא - B מחובר אות המוצא של . vco-n פעולת הגילוי היא למעשה יצירת מתח , היחסי להפרש התדריס בין האות המאופנן לאות . VCO-n באיור 3 . 6 מוצג תיאור עקרוני של מתח מוצא , LPF שהוא האות לאחר גילוי , בתלות בהפרש התדר בין האות /„ במבוא לגלאי הפאזה ותדר . VCO-n איור 3 . 6 אופיין עקרוני של תלות מתח מוצא LPF בתלות בהפרש תדר המבוא ומתדר VCO איוו 3 . 5 תיאור עקרוני של מערכת חוג נעול פאזה

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר