עמוד:132

ביצוע הפרויקט . 1 בנו את המעגל מתמר מגבר / משדר המופיע באיור . 2 . 4 . 2 מדדו ורשמו את נקודות העבודה של שני הטרנזיסטוריס ; השוו את התוצאות המתקבלות לתוצאות שקיבלתם בשאלה . 2 . 3 . 3 חברו למבוא המגבר מתח של V ו שיא לשיא , מדדו ורשמו את תנופת המתח במוצא וחשבו את תנופת הזרם בדפ '' א . השוו את התוצאות המתקבלות לתוצאות שקיבלתם בשאלה . 2 . 4 . 4 בנו את מעגל המתמר , המגבר והדוחף המופיע באיור . 5 . 2 . 7 מדדו את מתח המוצא של המגבר המוכלל . TP 1 . 6 מדדו ורשמו את נקודת העבודה של הטרנזיסטור . Q \ ר . חברו אות חוזי למבוא המשדר , וחברו סיב אופטי בין המשדר למקלט . . 8 מדדו את תנופת האות במוצא המגבר ( הדק 8 במגבר המוכלל ) או בנקודה . TP 1 שנו את הגבר המגבר ורשמו את התנופה בנקודת הבדיקה עבור שני המצבים הקיצונים של הפוטנציומטר . 9 . P , כוונו את הפוטנציומטר P , לקבלת תנופה של 1 V שיא-לשיא , בנקודה . 10 . TP 1 מדדו ורשמו את התנופה בנקודה . 11 . TP 3 חברו את מוצא המגבר J 2 למשגוח בעל עכבת מבוא של 75 £ 2 ובדקו את התנופה בנקודה . TP 3 . 12 נתקו את המתח למעגלים ; נתקו את נקודה 8 במעגל המוכלל וחברו את המוליך שניתקתם לנקודה 7 במעגל המוכלל . הפעילו את המעגל . מהי השפעת השינוי ? דרישות נוספות בפרויקט בשלב זה של הפרויקט , עליכם לתכנן ולבדוק את השפעתם של שינויים שונים על פעולת המערכת . לדוגמה 1 השפעת הגבר המגבר המוכלל על התמונה המתקבלת במשגוח ; החלפת הדפ"א מרכיב קצה ייעודי לדיודה בדידה , או להיפך . בדקו את שני הפרמטרים האחרונים ובדקו לפחות עוד שלושה פרמטרים אחרים . רשמו מהן הבדיקות שאתם מבצעים . רשמו את מהלך הבדיקות , את התוצאות המתקבלות ואת המסקנות המתבקשות מתוצאות אלה .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר