עמוד:131

שאלה 2 . 6 אתרו את דפי הנתונים של המגבר MC 1733 ( למשל באתר , ( http : // www . alldatasheet . com וענו על השאלות הבאות על-פי מידע הנמצא בדפי הנתונים י א . אפיינו את המגבר . ב . מה הגבר הרכיב בכל אחד משלוש אפשרויות החיבור שלו , ללא רכיבים חיצוניים ! ג . מהו רוחב הפס של המגבר , עבור שלושת אפשרויות החיבור , ללא רכיבים חיצוניים ? ד . מהו זמן העלייה / ירידה שלו עבור שלוש אפשרויות החיבור , ללא רכיבים חיצוניים ? בפרויקט , המגבר פועל עם מבוא אחד ומוצא אחד . שאלה 2 . 7 א . אתרו מידע לגבי אופן פעולתה ומאפייניה של פוטו דיודה . IF-D 91 רשמו מידע זה בדוח הניסוי ב . אתרו את דפי הנתונים של הפוטו דיודה : SPH 2030 מתוך דפי הנתונים רשמו ו מהם אורכי הגל שהדיודה פועלת בהם ? מהם זמני העלייה והירידה שלה ? מהו הקיבול המופיע בין הדקיהל שאלה 2 . 8 אתרו את דפי הנתונים של הטרנזיסטור . Q 1 בהתייחס לאיור , 2 . 6 הניחו שהמתח במוצא של המגבר ut הוא . 9 V א . חשבו את נקודת העבודה של הטרנזיסטור . Qx ב . מהו סוג החיבור שבו פועל הטרנזיסטור ? ג . סרטטו את סכמת התמורה לזרם חילופין של המעגל וחשבו את הגבר המתח של המעגל ( המבוא למעגל הוא הדק 14 של המגבר המוכלל . (

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר